>
Амандус Каал - инсталации, съоръжения и оборудване за кондициониране и компактиране на различни по вид продукти от следните области:
- Фуражна индустрия
- Хранителна индустрия
- Химична индустрия
- Преработвателна индустрия
- Машини и съоръжения за производство на биогорива (пелети) от растителна биомаса и от други горими отпадъчни материали.
- Инсталации за рециклиране на употребявани автомобилни гуми.
- Комплексно оборудване за фуражната и хранително-вкусовата промишленост – смесители, кондиционери, реактори, пелетпреси, екструдери, лентови сушилни-охладители и др.
За повече информация:
- пелетни преси за фураж, суха зеленина, сухи резанки, слама и други възобновими природни суровини
- комплектни фуражни заводи, съоръжения и машини
- инсталации за пелетиране на дървесина
- рециклиране на употребявани гуми
ПЕЛЕТИРАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВЯНЕ НА БИОМАСА
Процесът на пелетиране включва следните операции:
1. Притискащата ролка пресова продукта при въртенето си.
2. Продукта постъпва в отворите на матрицата.
3. Пресоващото усилие нараства вътре в отворите.
4. Пелетите се формоват в непрекъснат режим.
5. Продуктовият слой се поддържа постоянно между ролките и матрицата (по-добро пред-пресоване и свързване, минимум износване).
6. Ефективната сила на пресоване зависи от продукта, от профила на отворите  и дебелината на матрицата.
7. Въртящото се отрязващо устройство оформя по дължина, излизащите като безкрайна нишка пелети.

Моля изпращайте вашите въпроси и запитвания на E-mail: office@katechnology.net

Ние ще се свържем с Вас и ще отговорим на всички въпроси.

За да бъде конкретно Вашето запитване, моля попълнете въпросника възможно най-подробно. ВЪПРОСНИК


English
Български