>
ПЕЛЕТИРАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВЯНЕ НА БИОМАСА
Процесът на пелетиране включва следните операции:
1. Притискащата ролка пресова продукта при въртенето си.
2. Продукта постъпва в отворите на матрицата.
3. Пресоващото усилие нараства вътре в отворите.
4. Пелетите се формират в непрекъснат режим.
5. Продуктовият слой се поддържа постоянно между ролките и матрицата (по-добро пред-пресоване и свързване, минимум износване).
6. Ефективната сила на пресоване зависи от продукта, от профила на отворите  и дебелината на матрицата.
7. Въртящото се отрязващо устройство оформя по дължина, излизащите като безкрайна нишка пелети.

Моля изпращайте вашите въпроси и запитвания на E-mail: office@katechnology.net

Ние ще се свържем с Вас и ще отговорим на всички въпроси.
English
Български