>
Сушилня
Материал

1
Бункер
2
3

Шнек
Преса Ларус
English
Български
Матрица OGM 1,5, 6*75/38, 480/630/182-78
Ролки OGM 1,5

Цена:       2300 евро матрица тип 1
                2200 евро матрица тип 2
                  220 евро/ ролка