>

Матрица PS3000-50 6мм диаметър на отвор, дебелина 45мм, пресоващ път 20мм, вътрешен диаметър 305мм, външен диаметър 380мм, раб. ширина 50мм. Матрицата е произведена в Германия. Цена: 1100 евро.

Die PS3000-50, 6mm/45-20, 305/380/50. Made in Germany. Price: 1100 euro.


Сушилня
Материал

1
Бункер
2
3

Шнек
Преса Ларус
English
Български
Матрици OGM 1,5 A
Разполагаме с 6 матрици със следните компресии - 24мм, 36мм, 38мм.
Размерите са:
  • вътрешен диаметър: 480мм
  • външен диаметър: 630мм
  • работна ширина: 78мм
  • обща ширина: 182мм
  • дебелина: 75мм

Цена: 2000 евро
English
Български